आनंद

© अपर्णा देशपांडे शांत, स्थिर पाणी, त्यावर मावळतीची केशरी गुलाबी छटा, पाण्याची हलकी खळखळ, सगळं कसं निरामय. आकाशात परतीचे प्रवासी सूर्याला त्याची वेळ संपल्याचे खुणावत होते. नदीकाठी मोठाले खडक एखाद्या व्रतस्था सारखे निश्चल. तिथेच एका खडकावर पार्थ सुन्न बसलेला. जणू युगानुयुगे ह्या सृष्टीचा तोही एक हिस्सा.निसर्ग हा बघणाराच्या नजरेत असतो आणि पार्थ ला आज तो... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया