मोगरा फुलला

शीतल दरंदळे आज दांडेकर चाळीत परत ओरडण्याचा आवाज येत होता. मुंबईतली दांडेकर चाळ. 3 मजली 25 खोल्या. त्यात 3 ऱ्या मजल्यावरचे शेलार कुटुंब. दोन खोल्यांचं घर. म्हणायला दोन खोल्या पण आतली खोली म्हणजे फक्त एक ओटा आणि मोरी. बाहेर दहा बाय दहाची खोली. या घरात सातमाणसं. सहा महिन्यांपूर्वी लग्न झालेला गोविंद त्याची बायको गंगा. गोविंदचे... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया