हरवलेल पाकीट

सागर सोनवणे प्रिय,हो हो प्रिय,आपल्या मित्राला,दोस्ताला,सख्याला,जिवलगास किंवा भावाला प्रिय असेच म्हणतात ना ? म्हणुन तू प्रिय.. मी असाच एका दूकानात धूळ खात पडलेलो होतो,मी तूझ्याकडे आलो ते ८ एप्रिल २०१६ ला तुझ्या वाढदिवसा-दिवशी. तूझ्या ताईने भेट म्हणुन मला तुझ्या स्वाधीन केले अन् तेव्हां पासून माझ जीवनच बदलुन गेले. मी तुझ्याकडे आल्यापासुन म्हणजे जवळ जवळ अडीच... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया