बसस्टँड…!

''आलं मनाला केलं क्षणाला नाहीतर बसलं उन्हाला''..असंच घडतं नेहमी माझ्या बाबतीत सुटीचा दिवस होता म्हणून रात्री चंद्र ताऱ्यांना गवसणी घालण्यात जरा जास्तच वेळ लागला असावा..म्हणून झोपेतून उशिरा उठलो, मित्रमंडळी बाहेर गेली होती. जग एवढं व्यस्त झालंय की आपण एवढे त्रस्त का ? हा एक प्रश्नच आहे.. थोडं पुस्तक वाचलं पण मन काय घरात रमेना..म्हणून वाट... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया