ऋणानुबंध

"आई मी निघाले ग…येते…"आईच्या उत्तराची वाट न पहाता सावी घराबाहेर पडलीसुध्दा."अगं डब्बा तरी घेऊन जा.."म्हणत कुसुमताई स्वयंपाकघरातुन बाहेर येईपर्यंत सावी गेटच्या बाहेर पडलेली होती."हिचं हे नेहमीचचं आहे… कसं होणार हिचं ही कायमची काळजी लागुन राहिली आहे…"अस स्वत:शीच पुटपुटत त्या घरात आल्या. सावी, एक नामवंत वकील होती. तिच्याकडे येणारया घटस्फोटाच्या केसेसमधे यशस्वीपणे घटस्फोट मिळतात अशी तिची... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया