साथ

आमची सोसायटी तशी उच्च मध्यमवर्गीयांची. सर्व सोयी सुविधांनी युक्त. येथे छान बाग आहे, छोटस मंदिर आहे, रेक्रीयेषन होल आहे, फिरण्या साठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे.सार कस छान आहे.तरी पण बागेतली काही झाड जरा सुकलेली दिसताहेत, फांद्या वेड्या वाकड्या वाढल्याने आणि कंपाउंड ओलांडून पलीकडच्या सोसायटीत गेल्याने त्यांच्यात पूर्वी सारखा उमदेपणा वाटत नाहीये. फिरण्याच्या रस्त्यावर धूळ आलीय, पर्किंच्या... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया