हळदीकुंकू

दरवर्षी चातुर्मास आला की छोटीशी यात्रा भरायची. तो उत्साह वर्णनातीत असायचा. दिवसभर फराळाची रेलचेल असायची. करत करत सुमी थकून जायची; पण ते सगळे ती मनापासून करायची. हळूच हसरा, नाचरा, जरासा लाजरा असा श्रावण यायचा. त्याच्या रिमझिम बरसातीत सुमी चिंब भिजलेली असायची. अशाच एका श्रावणमासी तिच्या जीवनवेलीवर प्रेमतुषारांचे सिंचन करत हर्षद आला होता.भादवा आला की सुमी... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया