स्मृतिगंध

       आज महाविद्यालयात जाण्यास जरा जास्तच उशीर झाला होता. सकाळची पावणे नऊची बस सुटली आणि वेळेचं सगळं गणितच चुकलं. निशा तिच्या मैत्रीणींसोबत घाईघाईने बसमधून उतरली. गडबडीत तिची ओढणी बसच्या दाराला अडकली. ओढणी कशीबशी सोडवून ती पुढे निघाली. इतक्यात एका मुलाने तिचे पाय धरले. त्याचे वय जेमतेम दहा वर्षाचे असेल. अचानक घडलेल्या या प्रकाराने... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया