करार

     आजचा दिवस माझ्यासाठी अर्थात प्रसिद्ध लेखिका केतकीच्या आयुष्यातील सुवर्णाक्षरांनी नोंद करण्यात यावा असाच खरंच खास दिवस. एका अलिखित करारानुसार मी दारिद्र्याच्या गलिच्छ नाल्यातून सोय़ीस्करपणे अलगद बाहेर आले.व्यवहारी जगात गरीबांना आपल्या मनातील भावनांना तिलांजली द्यावी लागते.गरिबीतील ते जगणं केवळ जीव जगवण.....माझा नाल्यातून जीवन प्रवास..... तिथूनच नदीला कडकडून भेटले. शेवटच्या टप्प्यात अथांग सागराची ओढ होतीच...पोहोचले... Continue Reading →

शापित सौंदर्य

"सौंदर्य शापित असत ना रे माधवा.."लांबसडक वेणी हातात घेऊन दुसरा हात दोरखंडाला पकडून जमिनीला पायाने झटका मारत झोका घेत मान वर करून मंजिरी विचारायची.. तिच्या कोवळ्या गुलाबी ओठांची हालचाल झाली की नजर ओठांवरच रेंगाळायची..मी आ करून बघत बसायचो फक्त.."माधवा SSS." जरास ओरडूनच मंजिरी झोका थांबवायची आणि निघून जायची..तिने अजून चिडू नये म्हणून मी ही घाबरल्यासारख करत... Continue Reading →

सुप्त

शीतल दरंदळे किती प्रेम करावं एखाद्याने आपल्या बायकोवर ? अमित चं मेघना वर निरतिशय प्रेम. तिला पाहिल्याशिवाय दिवस उगवत नसे त्याचा. तिच्याच हातचा चहा मग दोघे गलरीतल्या झोक्यावर बसून पिणार,अमित मग तिच्याकडे पाहत बसे प्रत्येकवेळी जणू काही पहिल्यांदा पाहतोय. ती नेहमी हसत म्हणे असं काय पाहतोस? तो म्हणे माझी बायको आहे म्हणून पाहतोय. ती यावर... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया