एक वारी आशीही..

सकाळ पासून राधाक्का शुन्यातच वावरत होती. कृष्णा न्याहारी करून शेतावर गेला, तो ही राधाक्काच्या पाठीवर हात फिरवूनच. कधी नाही ते या घरातल्यांची परंपरा मोडीत निघाली होती. तिच्या ६०वर्षाच्या आयुष्यात, आणि त्या आधीही आजीसासू कडून ऐकलेल्या घटनांत कुठेही वारी चुकलेली नव्हती. तिच्या मनात नाना शंका कुशंका होत्याच.आता ती विचार करत होती, 'ही कोनती कोरोना नावाची महामारी... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया