वारी

"मला वारीला पायी जायचय" डायनिंग टेबल वर विक्रम जाहीर करतो. त्याचे बाबा वसंतराव आणि आई वसुधा. वसंतराव लगेच त्याला बोलतात, "अरे, काम नसलेल्यांची काम ती, ब्रेक च हवाय तर मस्त ट्रेकिंग कर, भारताबाहेर जा, मी सगळी सोय करतो, उगीच ते वारी बिरी त वेळ घालवू नको""बाबा, आपले आण्णा ही जात होते, म्हणून मलाही इच्छा आहे.'"मला... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया