पैंजण

आज प्रेम सापडलंय मला पुस्तकांच्या गर्तेत बिचारं कोमेजून धूळखात पडलेल्या एका पुस्तकात दडून बसल होतं पत्र...! अलगद त्याला उघडताच ते बोलकं झालं. प्रिय, तुझी पैंजण अजूनही जपून ठेवली आहे मी, तुझ्या गावी येताच तुझ्या भेटीला आलो होतो. तुझ्या दारी पाऊल पडताच तुझा साखरपुडा होतांना दिसला. तुझी साथ मागायला आलेली ती पाऊले तशीच घेऊन माघारी मी... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया