लव्ह बर्ड्स

प्राजक्ता रुद्रवार आज सकाळपासुन तिसरयांदा सासुबाई म्हणाल्या होत्या, "पुर्वा ह्या लव्ह बर्ड जोडीतली ही मादी पिल्लं देत नाहिये तर दुसरी मादी तरी आणा...नुसती जोडीने सोबत रहाते पण कधी पिल्लं देणार देव जाणे..." पुर्वाच्या डोळ्यात पाणी आलं असणार हे तिच्याकडे न पहाताच निखिलच्या लक्षात आलं होतं. आईला पण काय तो लव्ह बर्ड्सच्या पिल्लांमधे इतका इंट्रेस्ट आहे... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया