आंघोळ

सलग आठ दिवस मला एका निनावी नंबरवरून फोन येत होता. अशा निनावी फोनचा स्वीकार करणे हल्ली मी सोडून दिले होते. आज मात्र त्याच नंबरवरून मला पाच मिसकॉल आले. एकदाचं कोण बोलतेय ते पाहावे या विचाराने मी फोन केला. "हैलो, कोण बोलतेय?" तिकडून आवाज आला, "मी…सुनीता बोलतेय! विनयची पत्नी!" एका क्षणात मी नॉर्मल झालो. "बोला ना... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया