पोटगीचा दावा

          सचिन बेंडभर      गाव तसं लहान, पण लई करामती. गावातल्या लोकांना उठा बसाया एकच चौक. चौकात कडुनिंबाच्या पारावर सावलीला दहा - पाच रिकामटेकडी बसल्याली, शेजारी बाबू न्हाव्याचं सलून म्हंजी टारगट पोरांचा अड्डाच. बाबू नाव्ह्याच्या अगदी समोर,पण त्याच्या पड्याल भिवा थोरातांचा वाडा, आकाशवाणीपेक्षा पारावर बातमी सुटली की, गावातल्या घराघरात पोचायची. रातच्याला... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया