शंकर

शंकर तसा चुणचुणीत मुलगा, जरा वयाने मोठा वाटणारा, थोराड असा. शंकर आणि त्याची बहीण खटी यांनी एकाच दिवशी एकाच वर्गात प्रवेश घेतला. मला जरा आश्चर्यच वाटलं. इयत्ता पहिलीमध्ये बसताना त्याला जरा अवघडच वाटत होते. सुरुवातीला दांडी मारणे, घरी राहणे, शेतात अथवा गावात भटकत राहणे हे उद्योग तो आरामात करीत असे. फारच कंटाळा आला तर जवळच्या... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया