मोकळा श्वास

हसता खेळता, विनोदी, मस्तीखोर स्वभाव असणारी शालिनी लग्न झाल्यावर अगदीच शांत झाली. तिचा मोकळा स्वभाव अगदी बुजून गेला. चेहऱ्यावरचे हास्य मावळून गेले. पहिल्यांदा माहेरी आली तेव्हा आईने विचारले," का ग, तुला काही त्रास तर नाही ना?" तिला भरून आले. पण पुढच्याच मिनिटात तिचे वडिल, दादा म्हणाले," अग, काय त्रास असणार आहे तिला? एवढा चांगला सासर... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया