गाभुळ

आजही सुनेला गाभुळलेली चिंच देताना मास्तरांना चंदी ची सय आली आणि त्यांचा हात थरथरला.. पटकन स्वतःला सावरत मास्तर माजघरातून ओटीवर आले.समोर अंगण्यात उभी चिंच त्यांना जणू आठवणींची पालवी देत असावी असे ते गतकाळात हरवून गेले. मास्तर नुकतेच अकरावी मॅट्रिक नंतर डिएड ची परीक्षा पास झाले होते. राजापूरच्या सरकारी शाळेत शिक्षक म्हणून रुजूही झाले होते. वर्गात... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया