प्रारब्ध

"फक्त या सुमधुर क्षणासाठीच केंद्र सुरू झाले होते सारंगी!" सत्यमला‌ जवळ घेत समीर म्हणाला. त्याचे डोळे पाणावले होते. सारंगीने त्याचे डोळे पुसले."आता आपल्या घरात हसरा तारा आलाय. चल जगून घेऊ‌ त्याच्यासवे!" असे म्हणत ती सत्यमला भरवू लागली. समीर मात्र स्मृतींची पाने चाळू लागला. समीर आणि सारंगी  अगदी सख्खे शेजारी,‌  बालपणापासूनचे सवंगडी. दोन्ही कुटुंबांचे स्नेहसंबंध जिव्हाळ्याचे होते. दोघांचे... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया