एक फुल, चार हाप

पुण्याच्या एस.टी. बसस्थानकावरून शिरूरकडे बस धावू लागली.बस माणसांनी खचाखच भरली होती.शहरातून काही खरेदी करून माणसे गावाकडे चालली असल्यानं एस.टी.बसमध्ये अधूनमधून काही बोचकी,पिशव्या,काही खोकी मांडून माणसं विसावली होती.उभे राहून प्रवास करणारे मात्र राजेशाही थाटात आसनस्थ झालेल्या व्यक्तिकडे बघून उगाचच नाक - डोळे मोडीत होते.अशा उभ्या राहिलेल्या प्रवाशांमध्ये सुमारे सत्तर - पंच्चाहत्तरच्या वयाचा टप्पा पार केलेली एक... Continue Reading →

हळदीकुंकू

दरवर्षी चातुर्मास आला की छोटीशी यात्रा भरायची. तो उत्साह वर्णनातीत असायचा. दिवसभर फराळाची रेलचेल असायची. करत करत सुमी थकून जायची; पण ते सगळे ती मनापासून करायची. हळूच हसरा, नाचरा, जरासा लाजरा असा श्रावण यायचा. त्याच्या रिमझिम बरसातीत सुमी चिंब भिजलेली असायची. अशाच एका श्रावणमासी तिच्या जीवनवेलीवर प्रेमतुषारांचे सिंचन करत हर्षद आला होता.भादवा आला की सुमी... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया