हुंकार

डॉ. राजश्री पाटील गेल्या चार दिवसापासून तुलसी 'ती 'ची वाट पाहत होती. आज किती तारीख ?..चौदा ना! मग एव्हाना यायला हवी होती 'ती' बारालाच !दोन दिवस आधी येते नेहमी! पण तिचा काही भरवसा नाही, महिन्यातून नक्की येते 'ती' पण एक-दोन दिवस मागे किंवा पुढेही होते कधीकधी. या दोन दिवसात येईल कदाचित... अरेच्या…सोळा तारीख संपली, अजूनही... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया