व्यथा

 "अवं बाई घ्या की कायतरी माझ्याकडनं! आज सकाळपासनं भवानी बी झाली नाही. दोन लहानग्यांना काय दिऊ खायाला?" भाजी विकणारी रखमा भाजीची टोपली डोक्यावर वागवत भाजी विकत होती."चीनमधनं ह्यो करूना का काय रोग आला नं माझ्या धंद्याला टाळं लागलं.कोण बी भाजी घीना झालंय. काय खावावं गरीबानं". "ही मोठी माणसं नियम काढत्यात आन आमा गरीबाच्या पोटावर पाय!... Continue Reading →

रम्याची गोष्ट

…पाचवा तास सुरु झाल्याचा टोल पडला अन् सावळ्या रंगाचे व हसऱ्या चेहऱ्याचे माने सर वर्गात आले. सारी मुलं उठून उभी राहिली अन् त्यांनी सरांना ' गुड मॉर्निंग ' केलं. सरांनीही 'लगुड मॉर्निंग,सीट डाऊन' म्हणताच सारी मुलं खाली बसली. सरांनी हातातलं पुस्तक टेबलावर ठेवलं अन् डाव्या रांगेच्या कोपऱ्यात बसलेल्या रम्याकडं बघितलं तर सावळ्या रंगाचा अन् थोडासा... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया