दु:स्वप्न

"दादा, ती बघ पाण्याची टाकी… आलं बघ आपलं गाव!" कुठूनतरी दुरून शब्द आल्यासारखे वाटले. कसेबसे महादूने राजाला खाली उतरवले; आणि जागेवरच तो कोसळला. दादा पडला पाहून राजा रडतच मदतीसाठी हाक मारायला पळाला. लोक गोळा झाले. त्यांनी लांबूनच पाणी शिंपडले. राजाने तोंडात पाणी टाकले. महादूने डोळे किलकिले केले. कोणीतरी त्याला उचलून एका खोलीत टाकले. अर्धवट शुद्ध असलेल्या... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया