तुम साथ हो

 शीतल दरंदळे आज HR कडून मेल आल्यावर विभा खूप वैतागली होती. 50 percent salary cut for next 3 months. ही ओळ तिला वारंवार दिसत होता. आधीच वर्क फ्रॉम होम ने काम वाढलंय,घरी करा,ऑफिस साठी सतत present रहा. त्यात अबीर ला ही जॉब ची guarantee वाटत नव्हती. होम लोन,कार लोन अलोक ची शाळेची फी,घरखर्च कसं निभावणार?... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया