विठ्या

सावित्री आज पहाटे पहाटेच उठली.स्नानसंध्या केली. अंगणात शेणसडा घातला. सुंदर रांगोळी काढली. नित्यनेमाची पूजा केली. तुळशीला पाणी घातले.सुवासिक अगरबत्ती लावली.आज सावित्री खुपच आनंदी अन उत्साही होती.काय कारण बरे या उत्साहाचे? वटपौर्णिमा होती आज. "जन्मोजन्मी हाच पति  लाभू दे रे देवा" हेच मागणे वडाच्या झाडाला फेऱ्या घालून मागायचं म्हणून तर तिची लगबग सुरू होती.नाकात नथ, गळ्यात... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया