ऋणानुबंध

जुई, आवरलं का ? आज लवकर जायचंय ना काॅलेजला… आईचा आवाज ऐकून जुई पळतच किचनमधे आली."आई, दे लवकर मला ब्रेकफास्ट… मला पहिलं लेक्चर अटेंड करायचंय गं".. आईने पटकन ऋणानुबंध लोणचं दही आणि ठेचा..असा झक्कास बेत  जुईपुढे ठेवला…विश्वसम्राज्ञीच्या थाटात जुईने आपल्या दोन्ही तळहातांवर चेहरा ठेवून डोळे मोठे आणि ओठांचा चंबू केला."आई.. आई.. माझी फेवरीट आई… म्हणूनच... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया