अवघा रंग एक झाला

शाम आणि मोहसीन.. दोघंही तिशीच्या आसपासचे..साठेक वर्षे ह्यांची कुटुंबं एका वाड्यात राहतायत..पण दोघांमधून विस्तव जात नाही.मोहसीन वरचेवर मैत्रीचा हात पुढे करायचा. पण केवळ तो मुस्लिम आहे म्हणून शामच्या डोक्यात जायचा.अधूनमधून वेगवेगळ्या कारणांनी दोघांत खडाजंगी उडायची.शामच्या बाबांनी शरदरावांनी अनेकदा मोहसीनशी मैत्री करण्याबाबत सुचवलं..पण शामला काही ते जमत नव्हतंच.आठ दहा दिवसांवर आषाढी एकादशी येऊन ठेपली होती.गेल्या काही... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया