आळंदी देवाची

उठवं अर्चे... थोड्या टाईम मा उजाडस आते… तढलोंग आंग धुई ले व्हय... उठ जल्दी.. बाईच्या जात नं इतला टाईम झोपाउ नी.           अंदाजे सकाळचे चार वाजले असतील. राधाक्का नुकतीच अंघोळ करून आली होती. तंबूच्या ताडपत्रीकडे तोंड करून ती तिची कामं करत होती. तिने साडीचा पदर दोन्ही खांद्यावरून घेऊन दातात दाबून धरला होता. म्हणूनच तिचे शब्द काही... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया