लगाम

यशराज शंकर आचरेकर कोलगेट, साबण, तेलाची बाटली आणि अनुने सांगितलं तसा नवीन लायटर. चार तर गोष्टी, पण तरी मी पुन्हा एकदा सामानाची पिशवी नीट चेक करतो. काउंटरला माझ्यापुढे दोघेच जण. पाच मिनिटात येईल आपला नंबर.मी कॅशिअरच्या पुढ्यात सगळं सामान नीट मांडून ठेवतो.किती वेळ झाला आणि हा अजून खाली मान घालून आकडेमोडच करतोय. एकतर एवढं उकडतंय... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया